Organizace Dne otevřených dveří

Aktualita školy

 

6. 3. 2018   9:00 – 12:40 HODIN

Ukázkové hodiny:

- malá budova:                     1. – 4. třída celý den (9:00 – 12:40 hodin)

                                                           přípravný ročník 9:00 – 9:40

- velká budova:

2. vyučovací hodina      8:55 – 9:40          matematika            7.A        G. Janovská

2. vyučovací hodina      8:55 – 9:40           český jazyk             5.A         J. Holík

2. vyučovací hodina      8:55 – 9:40           český jazyk             8.A         P. Böhm

3. vyučovací hodina      10:05 – 10:50       český jazyk             4.A         M. Jiskrová

3. vyučovací hodina      10:05–10:50         anglický jazyk        7.A/7.B  V. Vávrová

3. vyučovací hodina      10:05–10:50         anglický jazyk        7.A/7.B  H. Dobrovodská

4. vyučovací hodina      11:00 – 11:45        fyzika                       7.B          J. Blecha

5. vyučovací hodina      11:55 – 12:40        matematika           5.A          M. Průcha

5. vyučovací hodina      11:55 – 12:40        český jazyk             9.A          L. Studecký

5. vyučovací hodina      11:55 – 12:40        Fie                             3.C           Z. Dostálová (malá budova)

 

 - informace o plaveckém oddílu USK – 9:00 – 12:40 - 1. patro velké budovy

P. Venturová, M. Běloušek

  - beseda vedení školy s rodiči – 13:00 – 13:30 – třída 7.A          J.Blecha, J. Nosálková