Evropské strukturální a investiční fondy

Aktualita stránky EU fondy

EU 

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu Šablony ZŠ Nedvědovo náměstí Praha CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 891.405,- Kč.