Aktualizovaný seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání a do přípravného ročníku (Zápis 2017)

Aktualita školy

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

pro školní rok 2017/2018

 

Z001, Z002, Z003, Z004, Z006, Z007, Z008, Z009, Z010, Z011, Z012, Z013, Z014, Z015, Z016, Z017, Z018, Z019, Z020, Z022, Z023, Z024, Z025, Z026, Z027, Z028, Z029, Z030, Z031, Z038, Z039, Z041, Z042, Z045, Z046, Z048, Z049, Z053, Z054, Z056, Z057, Z058, Z066, Z067, Z068, Z069, Z072, Z074, Z075, Z077, Z078, Z079, Z082, Z084

 

Seznam přijatých žáků do přípravného ročníku:

 

Z032, Z033, Z035, Z036, Z040, Z061, Z062, Z071, Z076, Z080, Z081

 

V Praze, dne 25. srpna 2017

Mgr. Josef Blecha      

ředitel školy