Nepřehlédněte

  • 11.6.2018Prosíme o pozorné čtení informací o plánované rekonstrukci školy.
  • 19.4.2018V těchto dnech probíhá na naší škole prevence proti kyberšikaně.

Aktuality

  • EU fondy

    Evropské strukturální a investiční fondy
    11.10.2017