Nepřehlédněte

  • 19.4.2018V těchto dnech probíhá na naší škole prevence proti kyberšikaně.
  • 19.4.2018Dne 17.5. se koná "otevřená" hodina pro rodiče budoucích žáků 0. ročníku. Dostavit se můžete během druhé vyučovací hodiny - v čase od 8.55 hodin do 9.40 hodin.

Aktuality

  • EU fondy

    Evropské strukturální a investiční fondy
    11.10.2017