Nepřehlédněte

  • 15.3.2018Rodiče žáků, kteří mají individuální vzdělávací plán, se dostaví dne 21. března v čase 18.30 - 20.00 hod.( v době třídních schůzek) podepsat vyhodnocený plán do centra na hlavní budově k paní výchovné poradkyni J. Nosálkové.
  • 25.1.2018Zápis do prvních ročníků se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin v malé budově naší školy.

Aktuality

  • EU fondy

    Evropské strukturální a investiční fondy
    11.10.2017