Nepřehlédněte

  • 22.5.2018Informační schůzka zákonných zástupců žáků budoucího přípravného ročníku a budoucích prvních tříd se koná 6. června 2018 v 16.30 hodin v tělocvičně velké budovy.
  • 16.5.2018Z organizačních důvodů (studijní zájezd našich žáků do Polska) se třídní schůzky budou konat dne 23. května 2018. Informace pro rodiče žáků 6.A - třídní schůzky této třídy začínají v 17. hodin!!!
  • 19.4.2018V těchto dnech probíhá na naší škole prevence proti kyberšikaně.

Aktuality

  • EU fondy

    Evropské strukturální a investiční fondy
    11.10.2017